Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 

  • Mabolgampau 1yp ar dir yr ysgol ar ddydd Mercher 19.7.23. Bydd angen i blant Dosbarth y Gorlan Miss Carruthers Meithrin rhan amser dod erbyn 1yp yn lle dod yn y bore.

 

  • Gwahoddir bl5 a 6 i fynd i Aberteifi i chwarae Tag Rygbi ar 3.7.23 o 1yp i 3yp. Bydd eisiau diod.

 

  • Gwahoddir bl1 a 2 i fynd i Aberteifi i ymuno gyda`r Ŵyl Chwaraeon ar 10.7.23 o 1yp i 3yp.

 

  • Trip Dysgu Sylfaen (dosbarthiadau Mrs Howells, Miss Harris) fel a ganlyn: Picnic yn y Parc a Lle Chwarae Moody Calf; 12.7.23; Gadael am 9.30 a dychwelyd erbyn 3 o`r gloch; Cost y Daith - £10.

 

Bydd angen pecyn bwyd a £2 am hufen iâ ar y diwrnod. Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'r athro dosbarth.

 

  • Trip dosbarth y Ffynnon a Dosbarth y Berllan (Miss Williams a Miss Waters) – Bowlio Deg a Pharc yng Nghaerfyrddin ar 6.7.23 am £11.00 yr un; bydd eisiau pecyn bwyd a diod; arian poced am luniaeth.

 

  • Taith Ddysgu`r plant i`r rhieni o Ddosbarthiadau y Gorlan – bore yn unig (Miss Carruthers);  y Ffrydiau ( Mrs Howells) y Bont (Miss Harris) ar brynhawn dydd Mercher 5.7.23 o 1yp ymlaen.

 

  • Taith Ddysgu`r plant i`r rhieni o Ddosbarthiadau y Ffynnon ac y Berllan (Miss Williams ac Miss Waters) ar brynhawn dydd Gwener 7.7.23 o 1yp ymlaen. 

 

               Bydd y plant yn dangos eu gwaith i`r rhieni/gwarcheidwaid.

 

  • Gwahoddir flwyddyn 5 i ymweld ag Ysgol Bro Teifi ar ddydd Mercher 5ed o orffennaf ac fe fydd bws i fynd a`r disgyblion.

 

  • Gwahoddir i flwyddyn 5 i ymweld am ddiwrnod hwyl yn Ysgol Aberteifi ar ddydd Mercher 12fed o Orffennaf ac fe fydd bws i fynd a`r disgyblion. 

 

 

  • Pecynnau bwyd ar dripiau ysgol mae pob disgybl oed Derbyn i Flwyddyn 4 yn medru gwneud cais am becyn bwyd i fynd ar drip ysgol. Mae’n rhaid gwneud y cais wythnos o flaen llaw i alluogi staff y gegin i archebu’r cynhwysion a threfnu amser paratoi. Gweler atodiad.

 

 

                     Bwydlen am wythnos 3.7.23
Dydd Llun

Pitsa, tatw, salsa, llysiau

Myffin Persen a Siocled a llaeth

Dydd Mawrth

Peli cig, saws tomato, pasta, llysiau

Sgonen afal a chwstard

Dydd Mercher

Cinio cyw iar

Cacen sioceld crenshlyd, a sudd

Dydd Iau

Bysedd pysgod, tatw, ffa pob, llysiau

Hufen ia ac eirinen wlanog

Dydd Gwener

Darnau o gyw iar, sglodion, salad, moron wedi`I gratio

Jeli ffrwythog a mwss

NOFIO TYMOR YMA: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date: Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 
6.7.23 Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                                
    13.6.23 Y Ffynnon Bl 3 a 4

Cofion cynnes,

 

M. Lewis

Pennaeth