Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

 

Sioe Siani Sionc - Ar y 3ydd o Hydref gwahoddir dosbarth Mrs Howells, dosbarth Miss Waters, Blwyddyn 1 a 2 dosbarth Miss Harris  i fynd ar daith i weld Sioe Siani Sionc yn Llangrannog.
 

Dydd Llun – Dosbarth Y Ffrydiau Mrs Howells` - os gwelwch yn dda casglwch y plant am 12.30 yn lle 12.00 achos y sioe.

 

 

Cynhelir Wythnos Seiclo Wythnos Beicio i'r Ysgol 3.10.22 - 7.10.22 felly dewch a`ch beic / sgwter I Ysgol.
Mae Wythnos Seiclo i’r Ysgol. Digwyddiad a gynhelir dros gyfnod o wythnos yw Wythnos Seiclo i’r Ysgol, sy’n annog teuluoedd i roi cynnig ar feicio a sgwtera i’r ysgol.

Mae’n ffordd wych o ddathlu’r buddion enfawr y mae taith egnïol i'r ysgol yn eu cynnig, yn cynnwys yr effaith gadarnhaol mae’n ei gael ar iechyd a llesiant plant, yn ogystal â’r amgylchedd.

Ewch i www.bikeability.org.uk/cycletoschoolweek i ddarganfod mwy.

 

Ymarfer corff – i bawb ar bob dydd Mawrth.
Nofio – dosbarth Miss Waters / Y Gorlan (derbyn) yn parhau ar ddydd Iau.
Bikes / Scooters – gall plant ddod a`i sgwter / feic ar y diwrnod sydd wedi cael ei neilltuo:
 

Dydd Llun – Dosbatrh Mrs Howells Y Ffrydiau

Dydd Mawrth  – dosbarth Miss Waters Y Gorlan

Dydd Mercher – dosbarth Miss Harris Y Bont

Dydd Iau  – dosbarth Miss Williams Y Ffynnon

Dydd Gwener  – Mrs Hughes` class Y Berllan

 

 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 03.10.22
Dydd Llun
Pitsa tatw pob salsa llysiau

Myffin siocled a Llaeth
Dydd Mawrth
Peli biff pasta Bara garlleg Llysiau

Sgonen afal a chwstard
Dydd Mercher
Cinio cyw iâr

Cacen crenshlyd sudd
Dydd Iau
 Pysgodyn tatw llysiau ffa pob

Eirinen wlanog ac hufen ia
Dydd Gwener
Barbeciw cyw iâr sglodion salad

Jeli ffrwythau gyda hufen
 

Cofion cynnes,

M. Lewis