Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion, 

 

  • Gofynnaf yn garedig i beidio adael i`ch plentyn / plant i ddod a chardiau pel droed / Pokemon i`r ysgol.

 

  • Yn dilyn y gweithdy Opera yn Ysgol Aberporth, gwahoddir dosbarth y Berllan/blwyddyn 5 a 6 i fynychu sioe yn theatr Felinfach ar Ddydd Iau 11eg o Fai. 

Ni fydd cost ar gyfer y digwyddiad yma ond mi fydd angen pecyn bwyd.

 

  • Ymweliadau i Ardd Fotaneg, Llanarthne am £10:

 

Dosbarth y Bont (Miss Harris) 6/6/23

Dosbarth y Ffynnon (Miss R Williams) a Dosbarth y Berllan (Miss Waters) 8/6/23

Yn gadael ysgol am 8.45yb; angen pecyn bwyd, diod, cot a dim arian poced.

                     Bwydlen am wythnos 8.5.23

Dydd Llun

DIM YSGOL

Dydd Mawrth

Grilen cyw iar, waffls, ffa pob, llysiau

Cacen Haf

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci, ffrwyth a llaeth

Dydd Iau

Pastishio, bara garlleg, llysiau,

Pancos a ffrwyth

Dydd Gwener

Pysgol Sglodion, pys a salad

Rolyn hufen ia

NOFIO TYMOR YMA: Dyddiadau a dosbarthiadau am nofio:

Dyddiad / Date:

Dosbarth Meithrin llawn amser ac y Derbyn

 

Dyddiad / Date:

Dosbarth y Ffynnon Miss Williams Bl 3 a 4 

 

                                                                                                   

11.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

18.5.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                 

25.5.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

                                       HANNER TYMOR                    HALF TERM

8.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                 

15.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

22.6.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan

   
 

                                                                                                  

29.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

6.7.23

Meithrin Llawn amser / Y Gorlan                                                                                             

   
   

13.6.23

Y Ffynnon Bl 3 a 4

 

Mwynhewch penwythnos hir arall.

Cofion cynnes,

 

M. Lewis

Pennaeth