Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Blwyddyn Newydd dda a dymuniadau gorau am 2023.
  • 9/1/2023 - Ysgol yn ail-agor.
  • Gwahoddir i rieni dysgwyr blwyddyn 3 a 4 sy’n mynd i Langrannog i ddod i gyfarfod cyflym ar 3.40yh ar ddydd Llun, 9.1.23 i drafod un rhyw fater am yr ymweliad. Os nad ysych gallu mynychu, cysylltwch gyda`r ysgol.
  • Bydd clwb ar ôl Ysgol yn dechrau eto ar ddydd Mawrth 10fed Ionawr.

 

 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 9.1.23

Dydd Llun

Pastishio, Bara garlleg, llysiau,

Cwci siocled, llaeth

Dydd Mawrth 

Bysedd cwn pysgod, tatw, ffa pob, llysiau,

Sbwng a chwstard

Dydd Mercher 

Cinio selsig

Ffwyth mewn jeli

Dydd Iau 

Tica cyw iâr, reis, Bara Naan, llysiau

Myffin oren ac afal a sudd 

Dydd Gwener 

Pitsa, Sglodion, colsow, salad,

Pwdin reis a cwli

 

 

Cofion cynnes

M. Lewis