Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

  • Diwrnod Shwmae SU’MAE Ysgol Cenarth – 14eg o Hydref

 

Gwahoddir plant ar yr 14fed o Hydref i ddod mewn coch, gwyn a gwyrdd i ddathlu'r Urdd yn ogystal â Shwmae Su'mae; rydym yn gofyn am gyfraniad o £1 i Urdd.

  • Dyddiad hanner tymor: 31.10.22 – 4.11.22
  • Dyddiad hyfforddiant: 10.11.22
  • Dyddiad gwyliau Nadolig: 22.12.22 – 9.1.23
  • Nofio – dosbarth Miss Waters / Y Gorlan (derbyn) yn parhau ar ddydd Iau.
  • Bikes / Scooters – gall plant ddod a`i sgwter / feic ar y diwrnod sydd wedi cael ei neilltuo:

Dydd Llun – Dosbatrh Mrs Howells Y Ffrydiau

Dydd Mawrth  – dosbarth Miss Waters Y Gorlan

Dydd Mercher – dosbarth Miss Harris Y Bont

Dydd Iau  – dosbarth Miss Williams Y Ffynnon

Dydd Gwener  – Mrs Hughes` class Y Berllan

Bwydlen am ginio am yr wythnos 10.10.22

Dydd Llun

Pasta cyw iar pob llysiau

Cacen Het Slic

Dydd Mawrth

Pysgodyn ffa pob tatw llysiau

Crymbl a chwstard

Dydd Mercher

Cinio porc

Myffin a llaeth

Dydd Iau

Sbageti Bolones Bara garlleg llysiau

Cwci siocled a sudd

Dydd Gwener

Byrgyr biff Sglodion Salad llysiau

Iogwrt a ffrwythau

Cofion cynnes,

M. Lewis 

.......................................................................................................................................................................................