Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

Rydym yn deall bod y newyddion sy'n gysylltiedig ag iGAS yn peri pryder, ond mae achosion yn parhau i fod yn anarferol ac mae gan blant risg isel o ddal y clefyd. Ewch  i  http://ow.ly/MmsI50LVhlb  am fwy o wybodaeth gan gynnwys sut i weld symptomau dwymyn goch ac iGAS.

  • Dim Clwb Gofal Plant ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 20fed – Dim Clwb ar ôl ysgol ar ddydd Mercher, Rhagfyr 21ain (diwrnod ola’r y tymor). 
    • Cristingl yn yr ysgol i blant yn unig 13.12.22
    • Canu yn y pentref  13.12.22 - 6yp tu allan i’r Tafarn Y Tair Pedol. Croeso i bawb.
    • Gwahoddir i chi i ddod i weld perfformiad gan y Plant yn Eglwys Sant Llawddog Cenarth 19.12.22 a 20.12.22 am 2yp. Mynediad am £5. 

Bwydlen am ginio am yr wythnos 12.12.22

Dydd Llun

Peli cig mewn saws tomato, pasta, llysiau

Crymbl afal a chwstard

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr, ffa pob, hash, llysiau

Roly sbwng hufen ia

Dydd Mercher

Cinio cyw iâr

Myffin siocled a sudd

Dydd Iau

Cawl a bara

Sbwng oren a saws siocled

Dydd Gwener

Pysgod, sglodion, pys, salsa

Cacen crenshlyd siocled a llaeth

Cofion

M. Lewis