Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at groesawu’ch plentyn i’r ysgol ac i groesawu`r disgyblion newydd. 

Clwb Brecwast – dechrau am 8yb yn y Neuadd.

Dechrau ysgol – 8.45yb. ac mae`r mynediad trwy`r drws y ffrynt am fynediad i`r ysgol os gwelwch yn dda.

Ymarfer corff – ar bob dydd Mawrth. Disgyblion i ddod yn eu gwisg ymarfer corff. Ni fydd gwersi nofio wythnos nesaf.

Taflen Casglu Data: atodaf ffurflen i gasglu gwybodaeth am eich plentyn ac i roi caniatâd. Mae angen dychwelyd y ffurflen mor gynted a phosib os gwelwch yn dda.

Dosbarthiadau Medi 2023

Mae`r nifer o ddysgwyr yn yr Ysgol wedi cynyddu`n fawr ac mae llawer o geisiadau yn cyrraedd yr Ysgol yn ddyddiol.

Mae hyn yn golygu bydd Meithrin blore yn unig yn y Gorlan; Derbyn a Blwyddyn 1 gyda`i gilydd; mae gennym hefyd dau ddosbarth oedran cymysg ym mlwyddyn 3 a 4 Dosbarth y Ffynnon a blwyddyn 5 a 6 Dosbarth y Berllan.

Byddwn yn adolygu hyn eto ym mis Rhagfyr.

Medi / Sept 2023

Athro / Teacher

Dosbarth / Class

Meithrin / Nursery

Miss Caruthers

Y Gorlan

Neuadd / Hall

Derbyn / Reception

Mrs Howells / Miss Carruthers

Y Ffrydiau

Blwyddyn / Year 1

Blwyddyn / Year 2

Miss Harris

Y Bont

Blwyddyn / Year 3

Miss Williams

Y Ffynnon

Blwyddyn / Year 4

Blwyddyn / Year 5

Miss Waters

Y Berllan

Blwyddyn / Year 6

Gwisg ysgol (ail law) ar gael yn yr ysgol (rhowch gwybod os ydych chi eisiau casglu ar ddydd Llun) :

Siwmperi ysgol –

1 x 5-6 oed; 1 x 7 – 8 oed; 1 x 11 – 12 oed;

Cardigan –

1 x 4 – 5 oed; 2 x 9 – 10 oed;

Sgertiau –

2 x 8 mlynedd

Crysau polo –

1 x 9 – 10yrs; 4 x 7 -8 oed;

Trowsus bechgyn –

2 x 11 oed; 3 x 10 oed

Siorts bechgyn –

11 x 11 oed.

Casglu ar ddiwedd y dydd - Mae rhaid i`r bws / tacsi parcio yn y gilfan, plis peidiwch a pharcio ar yr heol / mynediad.

Rhaid i blant gael eu goruchwylio'n agos gan rieni/warcheidwaid bob amser ac NI ddylai redeg o amgylch y ceir yn y maes parcio.

Bwydlen am ginio am yr wythnos 05.09.22

Dydd Llun

Dim ysgol

Dydd Mawrth

Grilen Cyw iâr, waffls, Ffa pob, llysiau,

Cacen Haf

Dydd Mercher

Cinio selsig

Cwci ceirch, Ffrwyth a llaeth

Dydd Iau

 Pastishio, bara garlleg, llysiau

Pancos ffrwythog

Dydd Gwener

Bysedd pysgod sglodion salad llysiau

Rolyn Hufen ia sbwng

Cofion cynnes,

M. Lewis