pen_llythyr.png

 

10/01/2024

Adroddiad Estyn 

Annwyl Rieni / Gwarcheidwaid, 

Fel y gwyddoch, aeth yr Ysgol trwy arolwg Estyn yn ddiweddar. Hoffwn ddiolch i rieni a ymatebodd i lenwi’r holiadur gan Estyn ac i roi eu hamser i siarad gyda’r Arolygwyr. Rydym yn ddyledus i'r rai a weithiodd yn galed i adnewyddu, addurno, garddio ac i drwsio eiddo’r Ysgol. Diolch am eich cefnogaeth.

Cafodd y disgyblion, rhieni, staff a’r llywodraethwyr eu cyfweld; arsylwent wersi; mynychwyd  gwasanaethau a chraffwyd tystiolaeth.

Hoffwn ddiolch o waelod fy nghalon i’n staff: athrawon, cynorthwywyr, glanhawraig, cogyddes, a gwirfoddolwyr am eu gwaith caled. Dylai pawb fod yn falch am eu cyfraniad i gefnogi’r disgyblion yn Ysgol Cenarth. Mae eu cydwybodolrwydd yn amlwg yn yr Arolwg a phob dydd.

Yn olaf hoffwn ddiolch i’r llywodraethwyr am eu gwaith yn ystod yr Arolwg.

Cyhoeddwyd yr adroddiad ar y 27ain o Ragfyr 2023.  Gweler y ddolen isod am fynediad i’r adroddiad gan Estyn.

Adroddiad Estyn

Yn gywir,

Mr L. Burrows.

Pennaeth.