Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

  • Siwmperi Nadolig 7.12.23.
  • Sioe Nadolig Ysgol ‘Pandolig’ yn y Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn 13eg o Ragfyr, 6yh am £5 y tocyn, plant am ddim, raffl i`r ysgol. Tocynnau ar werth yn y drws ar y noswaith.
  • Ymarfer corff – pob dydd Mawrth ar ôl hanner tymor. Disgyblion i ddod yn eu gwisg ymarfer corff.
  • Nofio: Bydd gwersi nofio ar ddydd Llun Ddosbarth Y Bont (Miss Harris) a Dosbarth y Ffrydiau (Mrs Howells/Miss Carruthers); a phob dydd Iau Ddosbarth y Ffynnon (Miss Williams) a Dosbarth y Berllan (Miss Waters).

Bwydlen am ginio am yr wythnos 04.12.23

Dydd Llun

Pastishio, bara garlleg, llysiau

Pwdin reis

Dydd Mawrth

Bysedd pysgod, tatw, ffa pob, llysiau,

Sbwng a chwstard

Dydd Mercher

Cinio selsig,

Ffrwyth mewn jeli

Dydd Iau

Cyri cyw iâr, reis, bara Naan, Llysiau

Myffin oren a sudd

Dydd Gwener

Pitsa tomato, sglodion, llysiau, salad

Cwci siocled, a llaeth

 

Cofion cynnes,

M. Lewis