Annwyl rieni/ warcheidwaid, staff a disgyblion,

 

 • Diolch am eich cefnogaeth cyn ac yn ystod arolygiad Estyn a bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar 28.12.23. Hoffwn longyfarch y staff am eu gwaith caled a`r plant am eu ymrwymiad i ddysgu ac eu cefnogaeth i`r gymuned yr ysgol. 

 

 • Gwyliau hanner tymor - 30.10.23 – 3.11.23.

 

 • Diolch yn fawr iawn i bawb a anfonodd eu ffotograffiau gwych ar gyfer y gystadleuaeth Ffotograffiaeth.  Roedd y dasg i ddewis yr enillwyr yn hynod o anodd gan ein bod wedi derbyn cymaint o geisiadau anhygoel. Fodd bynnag, dewisom dau enillydd o bob dosbarth.

 

image002.png 

 • http://ysgolcenarth.cymru/2f98b8f3-7e4d-4458-b92b-5ee504296dd7" alt="image001.png" style="width: 1.0763inpx; height: 1.0763inpx;" />Cystadleuaeth Nadolig-

  Mae Cadeirydd y Sir wedi gwneud cais i gynnal cystadleuaeth i ddisgyblion ysgol i ddylunio cerdyn Nadolig.

Cystadleuaeth yn agored i Ysgolion Cynradd (pob oedran).

Gwobrau: 1af - £100, 2il - £75, 3ydd - £50

Y dyluniadau i’w cyflwyno erbyn dydd Mercher yr 8fed o Dachwedd (mewn da bryd i’w hargraffu)

Clawr yn unig – bydd y neges tu fewn yn cael ei chreu gan yr Adran Gorfforaethol

Unrhyw destun ar y clawr i fod yn ddwyieithog

Themâu - Llawenydd/Diolch/Cyfleu ystyr y Nadolig

Danfonwch eich ceisiadau at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. erbyn yr 8fed o Dachwedd 2023.

 

 

 • Mae yna sawl ffurflen Ffliw i ddychwelyd os gwelwch yn dda mor gynted â phosib ac i nodi naill chi’n rhoi caniatâd neu ddim caniatâd. Mae`r nyrsys yn awyddus i gael y ffurflenni nol. Fe fydd yr imiwneiddiadau ffliw yn gael ei weinyddu ar fore 6ed o Dachwedd.

 

 • Rydym yn casglu bwyd sy'n addas ar gyfer y Banc Bwyd a byddem yn ddiolchgar am roddion h.y. bwyd tun, grawnfwydydd, reis, pasta, ac ati

 

 • Apel y Pabi Coch — Fe fydd papi Coch ac eitemau amrywiol ar werth yr wythnos ar ôl y gwyliau.

 

 • Beiciau a sgwterau – diwrnodau canlynol:

Dydd Llun - Dosbarth y Gorlan,

Dydd Mawrth – Dosbarth y Ffrydiau;

Dydd Mercher – Dosbarth y Bont;

Dydd Iau – Dosbarth y Ffynnon

Dydd Gwener – Dosbarth y Berllan

 • Ymarfer corff – pob dydd Mawrth ar ôl hanner tymor. Disgyblion i ddod yn eu gwisg ymarfer corff.
 • Nofio: Bydd gwersi nofio ar ddydd Llun Ddosbarth Y Bont (Miss Harris) a Dosbarth y Ffrydiau (Mrs Howells/Miss Carruthers); a phob dydd Iau Ddosbarth y Ffynnon (Miss Williams) a Dosbarth y Berllan (Miss Waters).

Bwydlen am ginio am yr wythnos 06.11.23

Dydd Llun

Peli cig, saws tomato, pasta, bara garlleg, llysiau

Sgonen afal a chwstard

Dydd Mawrth

Grilen cyw iâr, hash brown, ffa pob, llysiau

Rolyn sbwng hufen ia

Dydd Mercher

Cinio rhost cyw iâr,

Myffin siocled a llaeth

Dydd Iau

Cawl a bara

Sbwng oren a chwstard

Dydd Gwener

Bysedd pysgod, sglodion, pys

Cacen crenshlyd siocled a llaeth

Cofion cynnes,

M. Lewis