Tim Rheoli

Dawns staff Meinir Miss M Lewis: Pennaeth

 

IMG 2466 Mrs H Howells : Athro a gofal / Dosbarth y Ffrydiau

 

Staff Dysgu

IMG 2491Miss L Carruthers: Dosbarth y Ffrydiau / Meithrin

IMG 2467 Miss L Waters: Dosbarth y Gorlan / Derbyn

IMG 2478 Miss Ff Harris: Dosbarth y Bont / Blynyddoedd 1 a 2

IMG 2472 Miss R Williams: Dosbarth y Ffynnon / Blynyddoedd 3 a 4

IMG 2475

 

 

 

 Staff Cynorthwyo

 IMG 2485Mrs H Thomas: Cynorthwy-ydd Dosbarth y Ffrydiau

IMG 2474Mrs J Nelson: Cynorthwy-ydd Dosbarth y Bont

IMG 2464 Mrs Joy Drischoll: Cynorthwy-ydd Dosbarth y Ffynnon

IMG 2470 Mrs S Elliott: Cynorthwy-ydd Dosbarth y Berllan

 

Staff Ginio

IMG 2483 Mrs E Lewis : Prif Gogyddes brecwast a chinio